blob: 1b57376cc1f7cac05e7fb8e76c96050e0860b278 [file] [log] [blame]
#
# RT-Mutex test
#
# Op: C(ommand)/T(est)/W(ait)
# | opcode
# | | threadid: 0-7
# | | | opcode argument
# | | | |
# C: lock: 0: 0
#
# Commands
#
# opcode opcode argument
# schedother nice value
# schedfifo priority
# lock lock nr (0-7)
# locknowait lock nr (0-7)
# lockint lock nr (0-7)
# lockintnowait lock nr (0-7)
# lockcont lock nr (0-7)
# unlock lock nr (0-7)
# signal 0
# reset 0
# resetevent 0
#
# Tests / Wait
#
# opcode opcode argument
#
# prioeq priority
# priolt priority
# priogt priority
# nprioeq normal priority
# npriolt normal priority
# npriogt normal priority
# locked lock nr (0-7)
# blocked lock nr (0-7)
# blockedwake lock nr (0-7)
# unlocked lock nr (0-7)
# opcodeeq command opcode or number
# opcodelt number
# opcodegt number
# eventeq number
# eventgt number
# eventlt number
#
# 2 threads 1 lock with priority inversion
#
C: resetevent: 0: 0
W: opcodeeq: 0: 0
# Set schedulers
C: schedother: 0: 0
C: schedother: 1: 0
# T0 lock L0
C: locknowait: 0: 0
W: locked: 0: 0
# T1 lock L0
C: lockintnowait: 1: 0
W: blocked: 1: 0
# Interrupt T1
C: signal: 1: 0
W: unlocked: 1: 0
T: opcodeeq: 1: -4
# Unlock and exit
C: unlock: 0: 0
W: unlocked: 0: 0