blob: 985e7dd4cac6b7dfbe80703a425f1cf5c1d26995 [file] [log] [blame]
/*
* arch/arm/probes/decode-thumb.c
*
* Copyright (C) 2011 Jon Medhurst <tixy@yxit.co.uk>.
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
*/
#include <linux/stddef.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include "decode.h"
#include "decode-thumb.h"
static const union decode_item t32_table_1110_100x_x0xx[] = {
/* Load/store multiple instructions */
/* Rn is PC 1110 100x x0xx 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe4f0000, 0xe80f0000),
/* SRS 1110 1000 00x0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* RFE 1110 1000 00x1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffc00000, 0xe8000000),
/* SRS 1110 1001 10x0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* RFE 1110 1001 10x1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffc00000, 0xe9800000),
/* STM Rn, {...pc} 1110 100x x0x0 xxxx 1xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe508000, 0xe8008000),
/* LDM Rn, {...lr,pc} 1110 100x x0x1 xxxx 11xx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe50c000, 0xe810c000),
/* LDM/STM Rn, {...sp} 1110 100x x0xx xxxx xx1x xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe402000, 0xe8002000),
/* STMIA 1110 1000 10x0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDMIA 1110 1000 10x1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* STMDB 1110 1001 00x0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDMDB 1110 1001 00x1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xfe400000, 0xe8000000, PROBES_T32_LDMSTM),
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1110_100x_x1xx[] = {
/* Load/store dual, load/store exclusive, table branch */
/* STRD (immediate) 1110 1000 x110 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRD (immediate) 1110 1000 x111 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xff600000, 0xe8600000),
/* STRD (immediate) 1110 1001 x1x0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRD (immediate) 1110 1001 x1x1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff400000, 0xe9400000, PROBES_T32_LDRDSTRD,
REGS(NOPCWB, NOSPPC, NOSPPC, 0, 0)),
/* TBB 1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
/* TBH 1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0001 xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xfff000e0, 0xe8d00000, PROBES_T32_TABLE_BRANCH,
REGS(NOSP, 0, 0, 0, NOSPPC)),
/* STREX 1110 1000 0100 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDREX 1110 1000 0101 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* STREXB 1110 1000 1100 xxxx xxxx xxxx 0100 xxxx */
/* STREXH 1110 1000 1100 xxxx xxxx xxxx 0101 xxxx */
/* STREXD 1110 1000 1100 xxxx xxxx xxxx 0111 xxxx */
/* LDREXB 1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0100 xxxx */
/* LDREXH 1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0101 xxxx */
/* LDREXD 1110 1000 1101 xxxx xxxx xxxx 0111 xxxx */
/* And unallocated instructions... */
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1110_101x[] = {
/* Data-processing (shifted register) */
/* TST 1110 1010 0001 xxxx xxxx 1111 xxxx xxxx */
/* TEQ 1110 1010 1001 xxxx xxxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff700f00, 0xea100f00, PROBES_T32_TST,
REGS(NOSPPC, 0, 0, 0, NOSPPC)),
/* CMN 1110 1011 0001 xxxx xxxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfff00f00, 0xeb100f00),
/* CMP 1110 1011 1011 xxxx xxxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfff00f00, 0xebb00f00, PROBES_T32_TST,
REGS(NOPC, 0, 0, 0, NOSPPC)),
/* MOV 1110 1010 010x 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* MVN 1110 1010 011x 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xffcf0000, 0xea4f0000, PROBES_T32_MOV,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* ??? 1110 1010 101x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* ??? 1110 1010 111x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffa00000, 0xeaa00000),
/* ??? 1110 1011 001x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffe00000, 0xeb200000),
/* ??? 1110 1011 100x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffe00000, 0xeb800000),
/* ??? 1110 1011 111x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffe00000, 0xebe00000),
/* ADD/SUB SP, SP, Rm, LSL #0..3 */
/* 1110 1011 x0xx 1101 x000 1101 xx00 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff4f7f30, 0xeb0d0d00, PROBES_T32_ADDSUB,
REGS(SP, 0, SP, 0, NOSPPC)),
/* ADD/SUB SP, SP, Rm, shift */
/* 1110 1011 x0xx 1101 xxxx 1101 xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xff4f0f00, 0xeb0d0d00),
/* ADD/SUB Rd, SP, Rm, shift */
/* 1110 1011 x0xx 1101 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff4f0000, 0xeb0d0000, PROBES_T32_ADDSUB,
REGS(SP, 0, NOPC, 0, NOSPPC)),
/* AND 1110 1010 000x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* BIC 1110 1010 001x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* ORR 1110 1010 010x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* ORN 1110 1010 011x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* EOR 1110 1010 100x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* PKH 1110 1010 110x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* ADD 1110 1011 000x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* ADC 1110 1011 010x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* SBC 1110 1011 011x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* SUB 1110 1011 101x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* RSB 1110 1011 110x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfe000000, 0xea000000, PROBES_T32_LOGICAL,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_0x0x___0[] = {
/* Data-processing (modified immediate) */
/* TST 1111 0x00 0001 xxxx 0xxx 1111 xxxx xxxx */
/* TEQ 1111 0x00 1001 xxxx 0xxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfb708f00, 0xf0100f00, PROBES_T32_TST,
REGS(NOSPPC, 0, 0, 0, 0)),
/* CMN 1111 0x01 0001 xxxx 0xxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfbf08f00, 0xf1100f00),
/* CMP 1111 0x01 1011 xxxx 0xxx 1111 xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbf08f00, 0xf1b00f00, PROBES_T32_CMP,
REGS(NOPC, 0, 0, 0, 0)),
/* MOV 1111 0x00 010x 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* MVN 1111 0x00 011x 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbcf8000, 0xf04f0000, PROBES_T32_MOV,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* ??? 1111 0x00 101x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfbe08000, 0xf0a00000),
/* ??? 1111 0x00 110x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* ??? 1111 0x00 111x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfbc08000, 0xf0c00000),
/* ??? 1111 0x01 001x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfbe08000, 0xf1200000),
/* ??? 1111 0x01 100x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfbe08000, 0xf1800000),
/* ??? 1111 0x01 111x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfbe08000, 0xf1e00000),
/* ADD Rd, SP, #imm 1111 0x01 000x 1101 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* SUB Rd, SP, #imm 1111 0x01 101x 1101 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfb4f8000, 0xf10d0000, PROBES_T32_ADDSUB,
REGS(SP, 0, NOPC, 0, 0)),
/* AND 1111 0x00 000x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* BIC 1111 0x00 001x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* ORR 1111 0x00 010x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* ORN 1111 0x00 011x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* EOR 1111 0x00 100x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* ADD 1111 0x01 000x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* ADC 1111 0x01 010x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* SBC 1111 0x01 011x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* SUB 1111 0x01 101x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* RSB 1111 0x01 110x xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfa008000, 0xf0000000, PROBES_T32_LOGICAL,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, 0)),
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_0x1x___0[] = {
/* Data-processing (plain binary immediate) */
/* ADDW Rd, PC, #imm 1111 0x10 0000 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfbff8000, 0xf20f0000),
/* SUBW Rd, PC, #imm 1111 0x10 1010 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbff8000, 0xf2af0000, PROBES_T32_ADDWSUBW_PC,
REGS(PC, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* ADDW SP, SP, #imm 1111 0x10 0000 1101 0xxx 1101 xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfbff8f00, 0xf20d0d00),
/* SUBW SP, SP, #imm 1111 0x10 1010 1101 0xxx 1101 xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbff8f00, 0xf2ad0d00, PROBES_T32_ADDWSUBW,
REGS(SP, 0, SP, 0, 0)),
/* ADDW 1111 0x10 0000 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfbf08000, 0xf2000000),
/* SUBW 1111 0x10 1010 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbf08000, 0xf2a00000, PROBES_T32_ADDWSUBW,
REGS(NOPCX, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* MOVW 1111 0x10 0100 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* MOVT 1111 0x10 1100 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfb708000, 0xf2400000, PROBES_T32_MOVW,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* SSAT16 1111 0x11 0010 xxxx 0000 xxxx 00xx xxxx */
/* SSAT 1111 0x11 00x0 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* USAT16 1111 0x11 1010 xxxx 0000 xxxx 00xx xxxx */
/* USAT 1111 0x11 10x0 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfb508000, 0xf3000000, PROBES_T32_SAT,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* SFBX 1111 0x11 0100 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
/* UFBX 1111 0x11 1100 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfb708000, 0xf3400000, PROBES_T32_BITFIELD,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* BFC 1111 0x11 0110 1111 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbff8000, 0xf36f0000, PROBES_T32_BITFIELD,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/* BFI 1111 0x11 0110 xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfbf08000, 0xf3600000, PROBES_T32_BITFIELD,
REGS(NOSPPCX, 0, NOSPPC, 0, 0)),
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_0xxx___1[] = {
/* Branches and miscellaneous control */
/* YIELD 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0001 */
DECODE_OR (0xfff0d7ff, 0xf3a08001),
/* SEV 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0100 */
DECODE_EMULATE (0xfff0d7ff, 0xf3a08004, PROBES_T32_SEV),
/* NOP 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0000 */
/* WFE 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0010 */
/* WFI 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 0000 0011 */
DECODE_SIMULATE (0xfff0d7fc, 0xf3a08000, PROBES_T32_WFE),
/* MRS Rd, CPSR 1111 0011 1110 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xfff0d000, 0xf3e08000, PROBES_T32_MRS,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, 0)),
/*
* Unsupported instructions
* 1111 0x11 1xxx xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
*
* MSR 1111 0011 100x xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* DBG hint 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 1111 xxxx
* Unallocated hints 1111 0011 1010 xxxx 10x0 x000 xxxx xxxx
* CPS 1111 0011 1010 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* CLREX/DSB/DMB/ISB 1111 0011 1011 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* BXJ 1111 0011 1100 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* SUBS PC,LR,#<imm8> 1111 0011 1101 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* MRS Rd, SPSR 1111 0011 1111 xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx
* SMC 1111 0111 1111 xxxx 1000 xxxx xxxx xxxx
* UNDEFINED 1111 0111 1111 xxxx 1010 xxxx xxxx xxxx
* ??? 1111 0111 1xxx xxxx 1010 xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_REJECT (0xfb80d000, 0xf3808000),
/* Bcc 1111 0xxx xxxx xxxx 10x0 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xf800d000, 0xf0008000, PROBES_T32_BRANCH_COND),
/* BLX 1111 0xxx xxxx xxxx 11x0 xxxx xxxx xxx0 */
DECODE_OR (0xf800d001, 0xf000c000),
/* B 1111 0xxx xxxx xxxx 10x1 xxxx xxxx xxxx */
/* BL 1111 0xxx xxxx xxxx 11x1 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xf8009000, 0xf0009000, PROBES_T32_BRANCH),
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_100x_x0x1__1111[] = {
/* Memory hints */
/* PLD (literal) 1111 1000 x001 1111 1111 xxxx xxxx xxxx */
/* PLI (literal) 1111 1001 x001 1111 1111 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xfe7ff000, 0xf81ff000, PROBES_T32_PLDI),
/* PLD{W} (immediate) 1111 1000 10x1 xxxx 1111 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xffd0f000, 0xf890f000),
/* PLD{W} (immediate) 1111 1000 00x1 xxxx 1111 1100 xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xffd0ff00, 0xf810fc00),
/* PLI (immediate) 1111 1001 1001 xxxx 1111 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfff0f000, 0xf990f000),
/* PLI (immediate) 1111 1001 0001 xxxx 1111 1100 xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xfff0ff00, 0xf910fc00, PROBES_T32_PLDI,
REGS(NOPCX, 0, 0, 0, 0)),
/* PLD{W} (register) 1111 1000 00x1 xxxx 1111 0000 00xx xxxx */
DECODE_OR (0xffd0ffc0, 0xf810f000),
/* PLI (register) 1111 1001 0001 xxxx 1111 0000 00xx xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xfff0ffc0, 0xf910f000, PROBES_T32_PLDI,
REGS(NOPCX, 0, 0, 0, NOSPPC)),
/* Other unallocated instructions... */
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_100x[] = {
/* Store/Load single data item */
/* ??? 1111 100x x11x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe600000, 0xf8600000),
/* ??? 1111 1001 0101 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfff00000, 0xf9500000),
/* ??? 1111 100x 0xxx xxxx xxxx 10x0 xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe800d00, 0xf8000800),
/* STRBT 1111 1000 0000 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* STRHT 1111 1000 0010 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* STRT 1111 1000 0100 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* LDRBT 1111 1000 0001 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* LDRSBT 1111 1001 0001 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* LDRHT 1111 1000 0011 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* LDRSHT 1111 1001 0011 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
/* LDRT 1111 1000 0101 xxxx xxxx 1110 xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe800f00, 0xf8000e00),
/* STR{,B,H} Rn,[PC...] 1111 1000 xxx0 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xff1f0000, 0xf80f0000),
/* STR{,B,H} PC,[Rn...] 1111 1000 xxx0 xxxx 1111 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xff10f000, 0xf800f000),
/* LDR (literal) 1111 1000 x101 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xff7f0000, 0xf85f0000, PROBES_T32_LDR_LIT,
REGS(PC, ANY, 0, 0, 0)),
/* STR (immediate) 1111 1000 0100 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* LDR (immediate) 1111 1000 0101 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xffe00800, 0xf8400800),
/* STR (immediate) 1111 1000 1100 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDR (immediate) 1111 1000 1101 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xffe00000, 0xf8c00000, PROBES_T32_LDRSTR,
REGS(NOPCX, ANY, 0, 0, 0)),
/* STR (register) 1111 1000 0100 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* LDR (register) 1111 1000 0101 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xffe00fc0, 0xf8400000, PROBES_T32_LDRSTR,
REGS(NOPCX, ANY, 0, 0, NOSPPC)),
/* LDRB (literal) 1111 1000 x001 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRSB (literal) 1111 1001 x001 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRH (literal) 1111 1000 x011 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRSH (literal) 1111 1001 x011 1111 xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATEX(0xfe5f0000, 0xf81f0000, PROBES_T32_LDR_LIT,
REGS(PC, NOSPPCX, 0, 0, 0)),
/* STRB (immediate) 1111 1000 0000 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* STRH (immediate) 1111 1000 0010 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* LDRB (immediate) 1111 1000 0001 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* LDRSB (immediate) 1111 1001 0001 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* LDRH (immediate) 1111 1000 0011 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
/* LDRSH (immediate) 1111 1001 0011 xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_OR (0xfec00800, 0xf8000800),
/* STRB (immediate) 1111 1000 1000 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* STRH (immediate) 1111 1000 1010 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRB (immediate) 1111 1000 1001 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRSB (immediate) 1111 1001 1001 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRH (immediate) 1111 1000 1011 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
/* LDRSH (immediate) 1111 1001 1011 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfec00000, 0xf8800000, PROBES_T32_LDRSTR,
REGS(NOPCX, NOSPPCX, 0, 0, 0)),
/* STRB (register) 1111 1000 0000 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* STRH (register) 1111 1000 0010 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* LDRB (register) 1111 1000 0001 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* LDRSB (register) 1111 1001 0001 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* LDRH (register) 1111 1000 0011 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
/* LDRSH (register) 1111 1001 0011 xxxx xxxx 0000 00xx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfe800fc0, 0xf8000000, PROBES_T32_LDRSTR,
REGS(NOPCX, NOSPPCX, 0, 0, NOSPPC)),
/* Other unallocated instructions... */
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_1010___1111[] = {
/* Data-processing (register) */
/* ??? 1111 1010 011x xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffe0f080, 0xfa60f080),
/* SXTH 1111 1010 0000 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTH 1111 1010 0001 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* SXTB16 1111 1010 0010 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTB16 1111 1010 0011 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* SXTB 1111 1010 0100 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTB 1111 1010 0101 1111 1111 xxxx 1xxx xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff8ff080, 0xfa0ff080, PROBES_T32_SIGN_EXTEND,
REGS(0, 0, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* ??? 1111 1010 1xxx xxxx 1111 xxxx 0x11 xxxx */
DECODE_REJECT (0xff80f0b0, 0xfa80f030),
/* ??? 1111 1010 1x11 xxxx 1111 xxxx 0xxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffb0f080, 0xfab0f000),
/* SADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* QADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* QASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* QSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* QSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* QADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* QSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
/* SHADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* SHASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* SHSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* SHSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* SHADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* SHSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0010 xxxx */
/* UADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* UASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* USAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* USUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* UADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* USUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0100 xxxx */
/* UQADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UQASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UQSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UQSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UQADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UQSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0101 xxxx */
/* UHADD16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
/* UHASX 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
/* UHSAX 1111 1010 1110 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
/* UHSUB16 1111 1010 1101 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
/* UHADD8 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
/* UHSUB8 1111 1010 1100 xxxx 1111 xxxx 0110 xxxx */
DECODE_OR (0xff80f080, 0xfa80f000),
/* SXTAH 1111 1010 0000 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTAH 1111 1010 0001 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* SXTAB16 1111 1010 0010 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTAB16 1111 1010 0011 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* SXTAB 1111 1010 0100 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
/* UXTAB 1111 1010 0101 xxxx 1111 xxxx 1xxx xxxx */
DECODE_OR (0xff80f080, 0xfa00f080),
/* QADD 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 1000 xxxx */
/* QDADD 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 1001 xxxx */
/* QSUB 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 1010 xxxx */
/* QDSUB 1111 1010 1000 xxxx 1111 xxxx 1011 xxxx */
DECODE_OR (0xfff0f0c0, 0xfa80f080),
/* SEL 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 1000 xxxx */
DECODE_OR (0xfff0f0f0, 0xfaa0f080),
/* LSL 1111 1010 000x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* LSR 1111 1010 001x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* ASR 1111 1010 010x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* ROR 1111 1010 011x xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff80f0f0, 0xfa00f000, PROBES_T32_MEDIA,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* CLZ 1111 1010 1010 xxxx 1111 xxxx 1000 xxxx */
DECODE_OR (0xfff0f0f0, 0xfab0f080),
/* REV 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 1000 xxxx */
/* REV16 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 1001 xxxx */
/* RBIT 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 1010 xxxx */
/* REVSH 1111 1010 1001 xxxx 1111 xxxx 1011 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xfff0f0c0, 0xfa90f080, PROBES_T32_REVERSE,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, SAMEAS16)),
/* Other unallocated instructions... */
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_1011_0[] = {
/* Multiply, multiply accumulate, and absolute difference */
/* ??? 1111 1011 0000 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
DECODE_REJECT (0xfff0f0f0, 0xfb00f010),
/* ??? 1111 1011 0111 xxxx 1111 xxxx 0001 xxxx */
DECODE_REJECT (0xfff0f0f0, 0xfb70f010),
/* SMULxy 1111 1011 0001 xxxx 1111 xxxx 00xx xxxx */
DECODE_OR (0xfff0f0c0, 0xfb10f000),
/* MUL 1111 1011 0000 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
/* SMUAD{X} 1111 1011 0010 xxxx 1111 xxxx 000x xxxx */
/* SMULWy 1111 1011 0011 xxxx 1111 xxxx 000x xxxx */
/* SMUSD{X} 1111 1011 0100 xxxx 1111 xxxx 000x xxxx */
/* SMMUL{R} 1111 1011 0101 xxxx 1111 xxxx 000x xxxx */
/* USAD8 1111 1011 0111 xxxx 1111 xxxx 0000 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff80f0e0, 0xfb00f000, PROBES_T32_MUL_ADD,
REGS(NOSPPC, 0, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* ??? 1111 1011 0111 xxxx xxxx xxxx 0001 xxxx */
DECODE_REJECT (0xfff000f0, 0xfb700010),
/* SMLAxy 1111 1011 0001 xxxx xxxx xxxx 00xx xxxx */
DECODE_OR (0xfff000c0, 0xfb100000),
/* MLA 1111 1011 0000 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
/* MLS 1111 1011 0000 xxxx xxxx xxxx 0001 xxxx */
/* SMLAD{X} 1111 1011 0010 xxxx xxxx xxxx 000x xxxx */
/* SMLAWy 1111 1011 0011 xxxx xxxx xxxx 000x xxxx */
/* SMLSD{X} 1111 1011 0100 xxxx xxxx xxxx 000x xxxx */
/* SMMLA{R} 1111 1011 0101 xxxx xxxx xxxx 000x xxxx */
/* SMMLS{R} 1111 1011 0110 xxxx xxxx xxxx 000x xxxx */
/* USADA8 1111 1011 0111 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff8000c0, 0xfb000000, PROBES_T32_MUL_ADD2,
REGS(NOSPPC, NOSPPCX, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* Other unallocated instructions... */
DECODE_END
};
static const union decode_item t32_table_1111_1011_1[] = {
/* Long multiply, long multiply accumulate, and divide */
/* UMAAL 1111 1011 1110 xxxx xxxx xxxx 0110 xxxx */
DECODE_OR (0xfff000f0, 0xfbe00060),
/* SMLALxy 1111 1011 1100 xxxx xxxx xxxx 10xx xxxx */
DECODE_OR (0xfff000c0, 0xfbc00080),
/* SMLALD{X} 1111 1011 1100 xxxx xxxx xxxx 110x xxxx */
/* SMLSLD{X} 1111 1011 1101 xxxx xxxx xxxx 110x xxxx */
DECODE_OR (0xffe000e0, 0xfbc000c0),
/* SMULL 1111 1011 1000 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
/* UMULL 1111 1011 1010 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
/* SMLAL 1111 1011 1100 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
/* UMLAL 1111 1011 1110 xxxx xxxx xxxx 0000 xxxx */
DECODE_EMULATEX (0xff9000f0, 0xfb800000, PROBES_T32_MUL_ADD_LONG,
REGS(NOSPPC, NOSPPC, NOSPPC, 0, NOSPPC)),
/* SDIV 1111 1011 1001 xxxx xxxx xxxx 1111 xxxx */
/* UDIV 1111 1011 1011 xxxx xxxx xxxx 1111 xxxx */
/* Other unallocated instructions... */
DECODE_END
};
const union decode_item probes_decode_thumb32_table[] = {
/*
* Load/store multiple instructions
* 1110 100x x0xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfe400000, 0xe8000000, t32_table_1110_100x_x0xx),
/*
* Load/store dual, load/store exclusive, table branch
* 1110 100x x1xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfe400000, 0xe8400000, t32_table_1110_100x_x1xx),
/*
* Data-processing (shifted register)
* 1110 101x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfe000000, 0xea000000, t32_table_1110_101x),
/*
* Coprocessor instructions
* 1110 11xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_REJECT (0xfc000000, 0xec000000),
/*
* Data-processing (modified immediate)
* 1111 0x0x xxxx xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfa008000, 0xf0000000, t32_table_1111_0x0x___0),
/*
* Data-processing (plain binary immediate)
* 1111 0x1x xxxx xxxx 0xxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfa008000, 0xf2000000, t32_table_1111_0x1x___0),
/*
* Branches and miscellaneous control
* 1111 0xxx xxxx xxxx 1xxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xf8008000, 0xf0008000, t32_table_1111_0xxx___1),
/*
* Advanced SIMD element or structure load/store instructions
* 1111 1001 xxx0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_REJECT (0xff100000, 0xf9000000),
/*
* Memory hints
* 1111 100x x0x1 xxxx 1111 xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfe50f000, 0xf810f000, t32_table_1111_100x_x0x1__1111),
/*
* Store single data item
* 1111 1000 xxx0 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
* Load single data items
* 1111 100x xxx1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xfe000000, 0xf8000000, t32_table_1111_100x),
/*
* Data-processing (register)
* 1111 1010 xxxx xxxx 1111 xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xff00f000, 0xfa00f000, t32_table_1111_1010___1111),
/*
* Multiply, multiply accumulate, and absolute difference
* 1111 1011 0xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xff800000, 0xfb000000, t32_table_1111_1011_0),
/*
* Long multiply, long multiply accumulate, and divide
* 1111 1011 1xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xff800000, 0xfb800000, t32_table_1111_1011_1),
/*
* Coprocessor instructions
* 1111 11xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_END
};
#ifdef CONFIG_ARM_KPROBES_TEST_MODULE
EXPORT_SYMBOL_GPL(probes_decode_thumb32_table);
#endif
static const union decode_item t16_table_1011[] = {
/* Miscellaneous 16-bit instructions */
/* ADD (SP plus immediate) 1011 0000 0xxx xxxx */
/* SUB (SP minus immediate) 1011 0000 1xxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xff00, 0xb000, PROBES_T16_ADD_SP),
/* CBZ 1011 00x1 xxxx xxxx */
/* CBNZ 1011 10x1 xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xf500, 0xb100, PROBES_T16_CBZ),
/* SXTH 1011 0010 00xx xxxx */
/* SXTB 1011 0010 01xx xxxx */
/* UXTH 1011 0010 10xx xxxx */
/* UXTB 1011 0010 11xx xxxx */
/* REV 1011 1010 00xx xxxx */
/* REV16 1011 1010 01xx xxxx */
/* ??? 1011 1010 10xx xxxx */
/* REVSH 1011 1010 11xx xxxx */
DECODE_REJECT (0xffc0, 0xba80),
DECODE_EMULATE (0xf500, 0xb000, PROBES_T16_SIGN_EXTEND),
/* PUSH 1011 010x xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xfe00, 0xb400, PROBES_T16_PUSH),
/* POP 1011 110x xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xfe00, 0xbc00, PROBES_T16_POP),
/*
* If-Then, and hints
* 1011 1111 xxxx xxxx
*/
/* YIELD 1011 1111 0001 0000 */
DECODE_OR (0xffff, 0xbf10),
/* SEV 1011 1111 0100 0000 */
DECODE_EMULATE (0xffff, 0xbf40, PROBES_T16_SEV),
/* NOP 1011 1111 0000 0000 */
/* WFE 1011 1111 0010 0000 */
/* WFI 1011 1111 0011 0000 */
DECODE_SIMULATE (0xffcf, 0xbf00, PROBES_T16_WFE),
/* Unassigned hints 1011 1111 xxxx 0000 */
DECODE_REJECT (0xff0f, 0xbf00),
/* IT 1011 1111 xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xff00, 0xbf00, PROBES_T16_IT),
/* SETEND 1011 0110 010x xxxx */
/* CPS 1011 0110 011x xxxx */
/* BKPT 1011 1110 xxxx xxxx */
/* And unallocated instructions... */
DECODE_END
};
const union decode_item probes_decode_thumb16_table[] = {
/*
* Shift (immediate), add, subtract, move, and compare
* 00xx xxxx xxxx xxxx
*/
/* CMP (immediate) 0010 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xf800, 0x2800, PROBES_T16_CMP),
/* ADD (register) 0001 100x xxxx xxxx */
/* SUB (register) 0001 101x xxxx xxxx */
/* LSL (immediate) 0000 0xxx xxxx xxxx */
/* LSR (immediate) 0000 1xxx xxxx xxxx */
/* ASR (immediate) 0001 0xxx xxxx xxxx */
/* ADD (immediate, Thumb) 0001 110x xxxx xxxx */
/* SUB (immediate, Thumb) 0001 111x xxxx xxxx */
/* MOV (immediate) 0010 0xxx xxxx xxxx */
/* ADD (immediate, Thumb) 0011 0xxx xxxx xxxx */
/* SUB (immediate, Thumb) 0011 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xc000, 0x0000, PROBES_T16_ADDSUB),
/*
* 16-bit Thumb data-processing instructions
* 0100 00xx xxxx xxxx
*/
/* TST (register) 0100 0010 00xx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xffc0, 0x4200, PROBES_T16_CMP),
/* CMP (register) 0100 0010 10xx xxxx */
/* CMN (register) 0100 0010 11xx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xff80, 0x4280, PROBES_T16_CMP),
/* AND (register) 0100 0000 00xx xxxx */
/* EOR (register) 0100 0000 01xx xxxx */
/* LSL (register) 0100 0000 10xx xxxx */
/* LSR (register) 0100 0000 11xx xxxx */
/* ASR (register) 0100 0001 00xx xxxx */
/* ADC (register) 0100 0001 01xx xxxx */
/* SBC (register) 0100 0001 10xx xxxx */
/* ROR (register) 0100 0001 11xx xxxx */
/* RSB (immediate) 0100 0010 01xx xxxx */
/* ORR (register) 0100 0011 00xx xxxx */
/* MUL 0100 0011 00xx xxxx */
/* BIC (register) 0100 0011 10xx xxxx */
/* MVN (register) 0100 0011 10xx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xfc00, 0x4000, PROBES_T16_LOGICAL),
/*
* Special data instructions and branch and exchange
* 0100 01xx xxxx xxxx
*/
/* BLX pc 0100 0111 1111 1xxx */
DECODE_REJECT (0xfff8, 0x47f8),
/* BX (register) 0100 0111 0xxx xxxx */
/* BLX (register) 0100 0111 1xxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xff00, 0x4700, PROBES_T16_BLX),
/* ADD pc, pc 0100 0100 1111 1111 */
DECODE_REJECT (0xffff, 0x44ff),
/* ADD (register) 0100 0100 xxxx xxxx */
/* CMP (register) 0100 0101 xxxx xxxx */
/* MOV (register) 0100 0110 xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xfc00, 0x4400, PROBES_T16_HIREGOPS),
/*
* Load from Literal Pool
* LDR (literal) 0100 1xxx xxxx xxxx
*/
DECODE_SIMULATE (0xf800, 0x4800, PROBES_T16_LDR_LIT),
/*
* 16-bit Thumb Load/store instructions
* 0101 xxxx xxxx xxxx
* 011x xxxx xxxx xxxx
* 100x xxxx xxxx xxxx
*/
/* STR (register) 0101 000x xxxx xxxx */
/* STRH (register) 0101 001x xxxx xxxx */
/* STRB (register) 0101 010x xxxx xxxx */
/* LDRSB (register) 0101 011x xxxx xxxx */
/* LDR (register) 0101 100x xxxx xxxx */
/* LDRH (register) 0101 101x xxxx xxxx */
/* LDRB (register) 0101 110x xxxx xxxx */
/* LDRSH (register) 0101 111x xxxx xxxx */
/* STR (immediate, Thumb) 0110 0xxx xxxx xxxx */
/* LDR (immediate, Thumb) 0110 1xxx xxxx xxxx */
/* STRB (immediate, Thumb) 0111 0xxx xxxx xxxx */
/* LDRB (immediate, Thumb) 0111 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xc000, 0x4000, PROBES_T16_LDRHSTRH),
/* STRH (immediate, Thumb) 1000 0xxx xxxx xxxx */
/* LDRH (immediate, Thumb) 1000 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xf000, 0x8000, PROBES_T16_LDRHSTRH),
/* STR (immediate, Thumb) 1001 0xxx xxxx xxxx */
/* LDR (immediate, Thumb) 1001 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_SIMULATE (0xf000, 0x9000, PROBES_T16_LDRSTR),
/*
* Generate PC-/SP-relative address
* ADR (literal) 1010 0xxx xxxx xxxx
* ADD (SP plus immediate) 1010 1xxx xxxx xxxx
*/
DECODE_SIMULATE (0xf000, 0xa000, PROBES_T16_ADR),
/*
* Miscellaneous 16-bit instructions
* 1011 xxxx xxxx xxxx
*/
DECODE_TABLE (0xf000, 0xb000, t16_table_1011),
/* STM 1100 0xxx xxxx xxxx */
/* LDM 1100 1xxx xxxx xxxx */
DECODE_EMULATE (0xf000, 0xc000, PROBES_T16_LDMSTM),
/*
* Conditional branch, and Supervisor Call
*/
/* Permanently UNDEFINED 1101 1110 xxxx xxxx */
/* SVC 1101 1111 xxxx xxxx */
DECODE_REJECT (0xfe00, 0xde00),
/* Conditional branch 1101 xxxx xxxx xxxx */
DECODE_CUSTOM (0xf000, 0xd000, PROBES_T16_BRANCH_COND),
/*
* Unconditional branch
* B 1110 0xxx xxxx xxxx
*/
DECODE_SIMULATE (0xf800, 0xe000, PROBES_T16_BRANCH),
DECODE_END
};
#ifdef CONFIG_ARM_KPROBES_TEST_MODULE
EXPORT_SYMBOL_GPL(probes_decode_thumb16_table);
#endif
static unsigned long __kprobes thumb_check_cc(unsigned long cpsr)
{
if (unlikely(in_it_block(cpsr)))
return probes_condition_checks[current_cond(cpsr)](cpsr);
return true;
}
static void __kprobes thumb16_singlestep(probes_opcode_t opcode,
struct arch_probes_insn *asi,
struct pt_regs *regs)
{
regs->ARM_pc += 2;
asi->insn_handler(opcode, asi, regs);
regs->ARM_cpsr = it_advance(regs->ARM_cpsr);
}
static void __kprobes thumb32_singlestep(probes_opcode_t opcode,
struct arch_probes_insn *asi,
struct pt_regs *regs)
{
regs->ARM_pc += 4;
asi->insn_handler(opcode, asi, regs);
regs->ARM_cpsr = it_advance(regs->ARM_cpsr);
}
enum probes_insn __kprobes
thumb16_probes_decode_insn(probes_opcode_t insn, struct arch_probes_insn *asi,
bool emulate, const union decode_action *actions,
const struct decode_checker *checkers[])
{
asi->insn_singlestep = thumb16_singlestep;
asi->insn_check_cc = thumb_check_cc;
return probes_decode_insn(insn, asi, probes_decode_thumb16_table, true,
emulate, actions, checkers);
}
enum probes_insn __kprobes
thumb32_probes_decode_insn(probes_opcode_t insn, struct arch_probes_insn *asi,
bool emulate, const union decode_action *actions,
const struct decode_checker *checkers[])
{
asi->insn_singlestep = thumb32_singlestep;
asi->insn_check_cc = thumb_check_cc;
return probes_decode_insn(insn, asi, probes_decode_thumb32_table, true,
emulate, actions, checkers);
}