blob: 8c191badaae8cf5077ed55fd6849aab52fbf448b [file] [log] [blame]
#ifndef OXYGEN_REGS_H_INCLUDED
#define OXYGEN_REGS_H_INCLUDED
/* recording channel A */
#define OXYGEN_DMA_A_ADDRESS 0x00 /* 32-bit base address */
#define OXYGEN_DMA_A_COUNT 0x04 /* buffer counter (dwords) */
#define OXYGEN_DMA_A_TCOUNT 0x06 /* interrupt counter (dwords) */
/* recording channel B */
#define OXYGEN_DMA_B_ADDRESS 0x08
#define OXYGEN_DMA_B_COUNT 0x0c
#define OXYGEN_DMA_B_TCOUNT 0x0e
/* recording channel C */
#define OXYGEN_DMA_C_ADDRESS 0x10
#define OXYGEN_DMA_C_COUNT 0x14
#define OXYGEN_DMA_C_TCOUNT 0x16
/* SPDIF playback channel */
#define OXYGEN_DMA_SPDIF_ADDRESS 0x18
#define OXYGEN_DMA_SPDIF_COUNT 0x1c
#define OXYGEN_DMA_SPDIF_TCOUNT 0x1e
/* multichannel playback channel */
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_ADDRESS 0x20
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_COUNT 0x24 /* 24 bits */
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_TCOUNT 0x28 /* 24 bits */
/* AC'97 (front panel) playback channel */
#define OXYGEN_DMA_AC97_ADDRESS 0x30
#define OXYGEN_DMA_AC97_COUNT 0x34
#define OXYGEN_DMA_AC97_TCOUNT 0x36
/* all registers 0x00..0x36 return current position on read */
#define OXYGEN_DMA_STATUS 0x40 /* 1 = running, 0 = stop */
#define OXYGEN_CHANNEL_A 0x01
#define OXYGEN_CHANNEL_B 0x02
#define OXYGEN_CHANNEL_C 0x04
#define OXYGEN_CHANNEL_SPDIF 0x08
#define OXYGEN_CHANNEL_MULTICH 0x10
#define OXYGEN_CHANNEL_AC97 0x20
#define OXYGEN_DMA_PAUSE 0x41 /* 1 = pause */
/* OXYGEN_CHANNEL_* */
#define OXYGEN_DMA_RESET 0x42
/* OXYGEN_CHANNEL_* */
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS 0x43
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS_MASK 0x03
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS_2 0x00
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS_4 0x01
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS_6 0x02
#define OXYGEN_PLAY_CHANNELS_8 0x03
#define OXYGEN_DMA_A_BURST_MASK 0x04
#define OXYGEN_DMA_A_BURST_8 0x00 /* dwords */
#define OXYGEN_DMA_A_BURST_16 0x04
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_BURST_MASK 0x08
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_BURST_8 0x00
#define OXYGEN_DMA_MULTICH_BURST_16 0x08
#define OXYGEN_INTERRUPT_MASK 0x44
/* OXYGEN_CHANNEL_* */
#define OXYGEN_INT_SPDIF_IN_DETECT 0x0100
#define OXYGEN_INT_MCU 0x0200
#define OXYGEN_INT_2WIRE 0x0400
#define OXYGEN_INT_GPIO 0x0800
#define OXYGEN_INT_MCB 0x2000
#define OXYGEN_INT_AC97 0x4000
#define OXYGEN_INTERRUPT_STATUS 0x46
/* OXYGEN_CHANNEL_* amd OXYGEN_INT_* */
#define OXYGEN_INT_MIDI 0x1000
#define OXYGEN_MISC 0x48
#define OXYGEN_MISC_WRITE_PCI_SUBID 0x01
#define OXYGEN_MISC_LATENCY_3F 0x02
#define OXYGEN_MISC_REC_C_FROM_SPDIF 0x04
#define OXYGEN_MISC_REC_B_FROM_AC97 0x08
#define OXYGEN_MISC_REC_A_FROM_MULTICH 0x10
#define OXYGEN_MISC_PCI_MEM_W_1_CLOCK 0x20
#define OXYGEN_MISC_MIDI 0x40
#define OXYGEN_MISC_CRYSTAL_MASK 0x80
#define OXYGEN_MISC_CRYSTAL_24576 0x00
#define OXYGEN_MISC_CRYSTAL_27 0x80 /* MHz */
#define OXYGEN_REC_FORMAT 0x4a
#define OXYGEN_REC_FORMAT_A_MASK 0x03
#define OXYGEN_REC_FORMAT_A_SHIFT 0
#define OXYGEN_REC_FORMAT_B_MASK 0x0c
#define OXYGEN_REC_FORMAT_B_SHIFT 2
#define OXYGEN_REC_FORMAT_C_MASK 0x30
#define OXYGEN_REC_FORMAT_C_SHIFT 4
#define OXYGEN_FORMAT_16 0x00
#define OXYGEN_FORMAT_24 0x01
#define OXYGEN_FORMAT_32 0x02
#define OXYGEN_PLAY_FORMAT 0x4b
#define OXYGEN_SPDIF_FORMAT_MASK 0x03
#define OXYGEN_SPDIF_FORMAT_SHIFT 0
#define OXYGEN_MULTICH_FORMAT_MASK 0x0c
#define OXYGEN_MULTICH_FORMAT_SHIFT 2
/* OXYGEN_FORMAT_* */
#define OXYGEN_REC_CHANNELS 0x4c
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_MASK 0x07
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_2_2_2 0x00 /* DMA A, B, C */
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_4_2_2 0x01
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_6_0_2 0x02
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_6_2_0 0x03
#define OXYGEN_REC_CHANNELS_8_0_0 0x04
#define OXYGEN_FUNCTION 0x50
#define OXYGEN_FUNCTION_CLOCK_MASK 0x01
#define OXYGEN_FUNCTION_CLOCK_PLL 0x00
#define OXYGEN_FUNCTION_CLOCK_CRYSTAL 0x01
#define OXYGEN_FUNCTION_RESET_CODEC 0x02
#define OXYGEN_FUNCTION_RESET_POL 0x04
#define OXYGEN_FUNCTION_PWDN 0x08
#define OXYGEN_FUNCTION_PWDN_EN 0x10
#define OXYGEN_FUNCTION_PWDN_POL 0x20
#define OXYGEN_FUNCTION_2WIRE_SPI_MASK 0x40
#define OXYGEN_FUNCTION_SPI 0x00
#define OXYGEN_FUNCTION_2WIRE 0x40
#define OXYGEN_FUNCTION_ENABLE_SPI_4_5 0x80 /* 0 = EEPROM */
#define OXYGEN_I2S_MULTICH_FORMAT 0x60
#define OXYGEN_I2S_RATE_MASK 0x0007 /* LRCK */
#define OXYGEN_RATE_32000 0x0000
#define OXYGEN_RATE_44100 0x0001
#define OXYGEN_RATE_48000 0x0002
#define OXYGEN_RATE_64000 0x0003
#define OXYGEN_RATE_88200 0x0004
#define OXYGEN_RATE_96000 0x0005
#define OXYGEN_RATE_176400 0x0006
#define OXYGEN_RATE_192000 0x0007
#define OXYGEN_I2S_FORMAT_MASK 0x0008
#define OXYGEN_I2S_FORMAT_I2S 0x0000
#define OXYGEN_I2S_FORMAT_LJUST 0x0008
#define OXYGEN_I2S_MCLK_MASK 0x0030 /* MCLK/LRCK */
#define OXYGEN_I2S_MCLK_SHIFT 4
#define MCLK_128 0
#define MCLK_256 1
#define MCLK_512 2
#define OXYGEN_I2S_MCLK(f) (((f) & 3) << OXYGEN_I2S_MCLK_SHIFT)
#define OXYGEN_I2S_BITS_MASK 0x00c0
#define OXYGEN_I2S_BITS_16 0x0000
#define OXYGEN_I2S_BITS_20 0x0040
#define OXYGEN_I2S_BITS_24 0x0080
#define OXYGEN_I2S_BITS_32 0x00c0
#define OXYGEN_I2S_MASTER 0x0100
#define OXYGEN_I2S_BCLK_MASK 0x0600 /* BCLK/LRCK */
#define OXYGEN_I2S_BCLK_64 0x0000
#define OXYGEN_I2S_BCLK_128 0x0200
#define OXYGEN_I2S_BCLK_256 0x0400
#define OXYGEN_I2S_MUTE_MCLK 0x0800
#define OXYGEN_I2S_A_FORMAT 0x62
#define OXYGEN_I2S_B_FORMAT 0x64
#define OXYGEN_I2S_C_FORMAT 0x66
/* like OXYGEN_I2S_MULTICH_FORMAT */
#define OXYGEN_SPDIF_CONTROL 0x70
#define OXYGEN_SPDIF_OUT_ENABLE 0x00000002
#define OXYGEN_SPDIF_LOOPBACK 0x00000004 /* in to out */
#define OXYGEN_SPDIF_SENSE_MASK 0x00000008
#define OXYGEN_SPDIF_LOCK_MASK 0x00000010
#define OXYGEN_SPDIF_RATE_MASK 0x00000020
#define OXYGEN_SPDIF_SPDVALID 0x00000040
#define OXYGEN_SPDIF_SENSE_PAR 0x00000200
#define OXYGEN_SPDIF_LOCK_PAR 0x00000400
#define OXYGEN_SPDIF_SENSE_STATUS 0x00000800
#define OXYGEN_SPDIF_LOCK_STATUS 0x00001000
#define OXYGEN_SPDIF_SENSE_INT 0x00002000 /* r/wc */
#define OXYGEN_SPDIF_LOCK_INT 0x00004000 /* r/wc */
#define OXYGEN_SPDIF_RATE_INT 0x00008000 /* r/wc */
#define OXYGEN_SPDIF_IN_CLOCK_MASK 0x00010000
#define OXYGEN_SPDIF_IN_CLOCK_96 0x00000000 /* <= 96 kHz */
#define OXYGEN_SPDIF_IN_CLOCK_192 0x00010000 /* > 96 kHz */
#define OXYGEN_SPDIF_OUT_RATE_MASK 0x07000000
#define OXYGEN_SPDIF_OUT_RATE_SHIFT 24
/* OXYGEN_RATE_* << OXYGEN_SPDIF_OUT_RATE_SHIFT */
#define OXYGEN_SPDIF_OUTPUT_BITS 0x74
#define OXYGEN_SPDIF_NONAUDIO 0x00000002
#define OXYGEN_SPDIF_C 0x00000004
#define OXYGEN_SPDIF_PREEMPHASIS 0x00000008
#define OXYGEN_SPDIF_CATEGORY_MASK 0x000007f0
#define OXYGEN_SPDIF_CATEGORY_SHIFT 4
#define OXYGEN_SPDIF_ORIGINAL 0x00000800
#define OXYGEN_SPDIF_CS_RATE_MASK 0x0000f000
#define OXYGEN_SPDIF_CS_RATE_SHIFT 12
#define OXYGEN_SPDIF_V 0x00010000 /* 0 = valid */
#define OXYGEN_SPDIF_INPUT_BITS 0x78
/* 32 bits, IEC958_AES_* */
#define OXYGEN_EEPROM_CONTROL 0x80
#define OXYGEN_EEPROM_ADDRESS_MASK 0x7f
#define OXYGEN_EEPROM_DIR_MASK 0x80
#define OXYGEN_EEPROM_DIR_READ 0x00
#define OXYGEN_EEPROM_DIR_WRITE 0x80
#define OXYGEN_EEPROM_STATUS 0x81
#define OXYGEN_EEPROM_VALID 0x40
#define OXYGEN_EEPROM_BUSY 0x80
#define OXYGEN_EEPROM_DATA 0x82 /* 16 bits */
#define OXYGEN_2WIRE_CONTROL 0x90
#define OXYGEN_2WIRE_DIR_MASK 0x01
#define OXYGEN_2WIRE_DIR_WRITE 0x00
#define OXYGEN_2WIRE_DIR_READ 0x01
#define OXYGEN_2WIRE_ADDRESS_MASK 0xfe /* slave device address */
#define OXYGEN_2WIRE_ADDRESS_SHIFT 1
#define OXYGEN_2WIRE_MAP 0x91 /* address, 8 bits */
#define OXYGEN_2WIRE_DATA 0x92 /* data, 16 bits */
#define OXYGEN_2WIRE_BUS_STATUS 0x94
#define OXYGEN_2WIRE_BUSY 0x0001
#define OXYGEN_2WIRE_LENGTH_MASK 0x0002
#define OXYGEN_2WIRE_LENGTH_8 0x0000
#define OXYGEN_2WIRE_LENGTH_16 0x0002
#define OXYGEN_2WIRE_MANUAL_READ 0x0004 /* 0 = auto read */
#define OXYGEN_2WIRE_WRITE_MAP_ONLY 0x0008
#define OXYGEN_2WIRE_SLAVE_AD_MASK 0x0030 /* AD0, AD1 */
#define OXYGEN_2WIRE_INTERRUPT_MASK 0x0040 /* 0 = int. if not responding */
#define OXYGEN_2WIRE_SLAVE_NO_RESPONSE 0x0080
#define OXYGEN_2WIRE_SPEED_MASK 0x0100
#define OXYGEN_2WIRE_SPEED_STANDARD 0x0000
#define OXYGEN_2WIRE_SPEED_FAST 0x0100
#define OXYGEN_2WIRE_CLOCK_SYNC 0x0200
#define OXYGEN_2WIRE_BUS_RESET 0x0400
#define OXYGEN_SPI_CONTROL 0x98
#define OXYGEN_SPI_BUSY 0x01 /* read */
#define OXYGEN_SPI_TRIGGER 0x01 /* write */
#define OXYGEN_SPI_DATA_LENGTH_MASK 0x02
#define OXYGEN_SPI_DATA_LENGTH_2 0x00
#define OXYGEN_SPI_DATA_LENGTH_3 0x02
#define OXYGEN_SPI_CLOCK_MASK 0x0c
#define OXYGEN_SPI_CLOCK_160 0x00 /* ns */
#define OXYGEN_SPI_CLOCK_320 0x04
#define OXYGEN_SPI_CLOCK_640 0x08
#define OXYGEN_SPI_CLOCK_1280 0x0c
#define OXYGEN_SPI_CODEC_MASK 0x70 /* 0..5 */
#define OXYGEN_SPI_CODEC_SHIFT 4
#define OXYGEN_SPI_CEN_MASK 0x80
#define OXYGEN_SPI_CEN_LATCH_CLOCK_LO 0x00
#define OXYGEN_SPI_CEN_LATCH_CLOCK_HI 0x80
#define OXYGEN_SPI_DATA1 0x99
#define OXYGEN_SPI_DATA2 0x9a
#define OXYGEN_SPI_DATA3 0x9b
#define OXYGEN_MPU401 0xa0
#define OXYGEN_MPU401_CONTROL 0xa2
#define OXYGEN_MPU401_LOOPBACK 0x01 /* TXD to RXD */
#define OXYGEN_GPI_DATA 0xa4
/* bits 0..5 = pin XGPI0..XGPI5 */
#define OXYGEN_GPI_INTERRUPT_MASK 0xa5
/* bits 0..5, 1 = enable */
#define OXYGEN_GPIO_DATA 0xa6
/* bits 0..9 */
#define OXYGEN_GPIO_CONTROL 0xa8
/* bits 0..9, 0 = input, 1 = output */
#define OXYGEN_GPIO1_XSLAVE_RDY 0x8000
#define OXYGEN_GPIO_INTERRUPT_MASK 0xaa
/* bits 0..9, 1 = enable */
#define OXYGEN_DEVICE_SENSE 0xac
#define OXYGEN_HEAD_PHONE_DETECT 0x01
#define OXYGEN_HEAD_PHONE_MASK 0x06
#define OXYGEN_HEAD_PHONE_PASSIVE_SPK 0x00
#define OXYGEN_HEAD_PHONE_HP 0x02
#define OXYGEN_HEAD_PHONE_ACTIVE_SPK 0x04
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_DATA 0xb0
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_MAP 0xb2
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_STATUS 0xb3
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_BUSY 0x01
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_LENGTH_MASK 0x06
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_LENGTH_1 0x00
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_LENGTH_2 0x02
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_LENGTH_3 0x04
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_WRITE 0x08 /* r/wc */
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_READ 0x10 /* r/wc */
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_DRV_XACT_FAIL 0x20 /* r/wc */
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_RESET 0x40
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_CONTROL 0xb4
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_DRV_ACK 0x01
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_DRV_XACT 0x02
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_INT_MASK 0x04
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_SYNC_MASK 0x08
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_SYNC_RDY_PIN 0x00
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_SYNC_DATA 0x08
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_ADDRESS_MASK 0x30
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_ADDRESS_10 0x00
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_ADDRESS_12 0x10
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_ADDRESS_14 0x20
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_ADDRESS_16 0x30
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_INT_POL 0x40
#define OXYGEN_MCU_2WIRE_SYNC_ENABLE 0x80
#define OXYGEN_PLAY_ROUTING 0xc0
#define OXYGEN_PLAY_MUTE01 0x0001
#define OXYGEN_PLAY_MUTE23 0x0002
#define OXYGEN_PLAY_MUTE45 0x0004
#define OXYGEN_PLAY_MUTE67 0x0008
#define OXYGEN_PLAY_MUTE_MASK 0x000f
#define OXYGEN_PLAY_MULTICH_MASK 0x0010
#define OXYGEN_PLAY_MULTICH_I2S_DAC 0x0000
#define OXYGEN_PLAY_MULTICH_AC97 0x0010
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_MASK 0x00e0
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_SPDIF 0x0000
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_MULTICH_01 0x0020
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_MULTICH_23 0x0040
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_MULTICH_45 0x0060
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_MULTICH_67 0x0080
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_REC_A 0x00a0
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_REC_B 0x00c0
#define OXYGEN_PLAY_SPDIF_I2S_ADC_3 0x00e0
#define OXYGEN_PLAY_DAC0_SOURCE_MASK 0x0300
#define OXYGEN_PLAY_DAC0_SOURCE_SHIFT 8
#define OXYGEN_PLAY_DAC1_SOURCE_MASK 0x0c00
#define OXYGEN_PLAY_DAC1_SOURCE_SHIFT 10
#define OXYGEN_PLAY_DAC2_SOURCE_MASK 0x3000
#define OXYGEN_PLAY_DAC2_SOURCE_SHIFT 12
#define OXYGEN_PLAY_DAC3_SOURCE_MASK 0xc000
#define OXYGEN_PLAY_DAC3_SOURCE_SHIFT 14
#define OXYGEN_REC_ROUTING 0xc2
#define OXYGEN_MUTE_I2S_ADC_1 0x01
#define OXYGEN_MUTE_I2S_ADC_2 0x02
#define OXYGEN_MUTE_I2S_ADC_3 0x04
#define OXYGEN_REC_A_ROUTE_MASK 0x08
#define OXYGEN_REC_A_ROUTE_I2S_ADC_1 0x00
#define OXYGEN_REC_A_ROUTE_AC97_0 0x08
#define OXYGEN_REC_B_ROUTE_MASK 0x10
#define OXYGEN_REC_B_ROUTE_I2S_ADC_2 0x00
#define OXYGEN_REC_B_ROUTE_AC97_1 0x10
#define OXYGEN_REC_C_ROUTE_MASK 0x20
#define OXYGEN_REC_C_ROUTE_SPDIF 0x00
#define OXYGEN_REC_C_ROUTE_I2S_ADC_3 0x20
#define OXYGEN_ADC_MONITOR 0xc3
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_A 0x01
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_A_HALF_VOL 0x02
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_B 0x04
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_B_HALF_VOL 0x08
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_C 0x10
#define OXYGEN_ADC_MONITOR_C_HALF_VOL 0x20
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTING 0xc4
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_0_MASK 0x03
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_0_SHIFT 0
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_1_MASK 0x0c
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_1_SHIFT 2
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_2_MASK 0x30
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_2_SHIFT 4
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_3_MASK 0xc0
#define OXYGEN_A_MONITOR_ROUTE_3_SHIFT 6
#define OXYGEN_AC97_CONTROL 0xd0
#define OXYGEN_AC97_COLD_RESET 0x0001
#define OXYGEN_AC97_SUSPENDED 0x0002 /* read */
#define OXYGEN_AC97_RESUME 0x0002 /* write */
#define OXYGEN_AC97_CLOCK_DISABLE 0x0004
#define OXYGEN_AC97_NO_CODEC_0 0x0008
#define OXYGEN_AC97_CODEC_0 0x0010
#define OXYGEN_AC97_CODEC_1 0x0020
#define OXYGEN_AC97_INTERRUPT_MASK 0xd2
#define OXYGEN_AC97_INT_READ_DONE 0x01
#define OXYGEN_AC97_INT_WRITE_DONE 0x02
#define OXYGEN_AC97_INT_CODEC_0 0x10
#define OXYGEN_AC97_INT_CODEC_1 0x20
#define OXYGEN_AC97_INTERRUPT_STATUS 0xd3
/* OXYGEN_AC97_INT_* */
#define OXYGEN_AC97_OUT_CONFIG 0xd4
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_SLOT3 0x00000001
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_SLOT3_VSR 0x00000002
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_SLOT4 0x00000010
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_SLOT4_VSR 0x00000020
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_FRONTL 0x00000100
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_FRONTR 0x00000200
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_SIDEL 0x00000400
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_SIDER 0x00000800
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_CENTER 0x00001000
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_BASE 0x00002000
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_REARL 0x00004000
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_REARR 0x00008000
#define OXYGEN_AC97_IN_CONFIG 0xd8
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINEL 0x00000001
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINEL_VSR 0x00000002
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINEL_16 0x00000000
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINEL_18 0x00000004
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINEL_20 0x00000008
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINER 0x00000010
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINER_VSR 0x00000020
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINER_16 0x00000000
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINER_18 0x00000040
#define OXYGEN_AC97_CODEC1_LINER_20 0x00000080
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_LINEL 0x00000100
#define OXYGEN_AC97_CODEC0_LINER 0x00000200
#define OXYGEN_AC97_REGS 0xdc
#define OXYGEN_AC97_REG_DATA_MASK 0x0000ffff
#define OXYGEN_AC97_REG_ADDR_MASK 0x007f0000
#define OXYGEN_AC97_REG_ADDR_SHIFT 16
#define OXYGEN_AC97_REG_DIR_MASK 0x00800000
#define OXYGEN_AC97_REG_DIR_WRITE 0x00000000
#define OXYGEN_AC97_REG_DIR_READ 0x00800000
#define OXYGEN_AC97_REG_CODEC_MASK 0x01000000
#define OXYGEN_AC97_REG_CODEC_SHIFT 24
#define OXYGEN_TEST 0xe0
#define OXYGEN_TEST_RAM_SUCCEEDED 0x01
#define OXYGEN_TEST_PLAYBACK_RAM 0x02
#define OXYGEN_TEST_RECORD_RAM 0x04
#define OXYGEN_TEST_PLL 0x08
#define OXYGEN_TEST_2WIRE_LOOPBACK 0x10
#define OXYGEN_DMA_FLUSH 0xe1
/* OXYGEN_CHANNEL_* */
#define OXYGEN_CODEC_VERSION 0xe4
#define OXYGEN_CODEC_ID_MASK 0x07
#define OXYGEN_REVISION 0xe6
#define OXYGEN_PACKAGE_ID_MASK 0x0007
#define OXYGEN_PACKAGE_ID_8786 0x0004
#define OXYGEN_PACKAGE_ID_8787 0x0006
#define OXYGEN_PACKAGE_ID_8788 0x0007
#define OXYGEN_REVISION_MASK 0xfff8
#define OXYGEN_REVISION_2 0x0008
#define OXYGEN_OFFSIN_48K 0xe8
#define OXYGEN_OFFSBASE_48K 0xe9
#define OXYGEN_OFFSBASE_MASK 0x0fff
#define OXYGEN_OFFSIN_44K 0xec
#define OXYGEN_OFFSBASE_44K 0xed
#endif