blob: 79e1f2a4bf6961ab925155b0cd9b79a945d8d72d [file] [log] [blame]
#=======================================================================
# Makefrag for rv64ssvnapot tests
#-----------------------------------------------------------------------
rv64ssvnapot_sc_tests = \
napot \
rv64ssvnapot_p_tests = $(addprefix rv64ssvnapot-p-, $(rv64ssvnapot_sc_tests))