blob: 19e32d640337da9faf55bf3fc320ff19660923f2 [file] [log] [blame]
# See LICENSE for license details.
#*****************************************************************************
# sb.S
#-----------------------------------------------------------------------------
#
# Test sb instruction.
#
#include "riscv_test.h"
#include "test_macros.h"
RVTEST_RV64U
RVTEST_CODE_BEGIN
#-------------------------------------------------------------
# Basic tests
#-------------------------------------------------------------
TEST_ST_OP( 2, lb, sb, 0xffffffffffffffaa, 0, tdat );
TEST_ST_OP( 3, lb, sb, 0x0000000000000000, 1, tdat );
TEST_ST_OP( 4, lh, sb, 0xffffffffffffefa0, 2, tdat );
TEST_ST_OP( 5, lb, sb, 0x000000000000000a, 3, tdat );
# Test with negative offset
TEST_ST_OP( 6, lb, sb, 0xffffffffffffffaa, -3, tdat8 );
TEST_ST_OP( 7, lb, sb, 0x0000000000000000, -2, tdat8 );
TEST_ST_OP( 8, lb, sb, 0xffffffffffffffa0, -1, tdat8 );
TEST_ST_OP( 9, lb, sb, 0x000000000000000a, 0, tdat8 );
# Test with a negative base
TEST_CASE( 10, x5, 0x78, \
la x1, tdat9; \
li x2, 0x12345678; \
addi x4, x1, -32; \
sb x2, 32(x4); \
lb x5, 0(x1); \
)
# Test with unaligned base
TEST_CASE( 11, x5, 0xffffffffffffff98, \
la x1, tdat9; \
li x2, 0x00003098; \
addi x1, x1, -6; \
sb x2, 7(x1); \
la x4, tdat10; \
lb x5, 0(x4); \
)
#-------------------------------------------------------------
# Bypassing tests
#-------------------------------------------------------------
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 12, 0, 0, lb, sb, 0xffffffffffffffdd, 0, tdat );
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 13, 0, 1, lb, sb, 0xffffffffffffffcd, 1, tdat );
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 14, 0, 2, lb, sb, 0xffffffffffffffcc, 2, tdat );
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 15, 1, 0, lb, sb, 0xffffffffffffffbc, 3, tdat );
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 16, 1, 1, lb, sb, 0xffffffffffffffbb, 4, tdat );
TEST_ST_SRC12_BYPASS( 17, 2, 0, lb, sb, 0xffffffffffffffab, 5, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 18, 0, 0, lb, sb, 0x33, 0, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 19, 0, 1, lb, sb, 0x23, 1, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 20, 0, 2, lb, sb, 0x22, 2, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 21, 1, 0, lb, sb, 0x12, 3, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 22, 1, 1, lb, sb, 0x11, 4, tdat );
TEST_ST_SRC21_BYPASS( 23, 2, 0, lb, sb, 0x01, 5, tdat );
li a0, 0xef
la a1, tdat
sb a0, 3(a1)
TEST_PASSFAIL
RVTEST_CODE_END
.data
RVTEST_DATA_BEGIN
TEST_DATA
tdat:
tdat1: .byte 0xef
tdat2: .byte 0xef
tdat3: .byte 0xef
tdat4: .byte 0xef
tdat5: .byte 0xef
tdat6: .byte 0xef
tdat7: .byte 0xef
tdat8: .byte 0xef
tdat9: .byte 0xef
tdat10: .byte 0xef
RVTEST_DATA_END